6581 Jemi diňlenen sany
848 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gaty görerin
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Ýazberdi Babanyýazow - Gaty görerin Ýazberdi Babanyýazow - Gara göz boý Ýazberdi Babanyýazow - Arkadag (Sözleri - Döwlet Gurbangeldiýew) Ýazberdi Babanyýazow - Saňa ýazaýyn Ýazberdi Babanyýazow - Yalňyz men Ýazberdi Babanyýazow - Leýla Ýazberdi Babanyýazow - Ne Lýubimaýa Ýazberdi Babanyýazow - Mähriban Ýazberdi Babanyýazow - Emmine Ýazberdi Babanyýazow - Milaýa Elnara Ýazberdi Babanyýazow - Gökje göz Ýazberdi Babanyýazow - Jennet-Leýli Ýazberdi Babanyýazow - Devushki Ýazberdi Babanyýazow - Dudu Ýazberdi Babanyýazow - Aýlana Ýazberdi Babanyýazow - Lorke (Remix) Ýazberdi Babanyýazow - Aýnam Ýazberdi Babanyýazow - Esmira Ýazberdi Babanyýazow - Indian Remix Ýazberdi Babanyýazow - Leýlim Ýazberdi Babanyýazow - Awru dag Ýazberdi Babanyýazow - Sana sana Ýazberdi Babanyýazow - Nari Nari Ýazberdi Babanyýazow - Oýna gülüm Ýazberdi Babanyýazow - Diwana diýme Ýazberdi Babanyýazow - Gaçmaý Ýazberdi Babanyýazow - Söýgülim Mähriban Ýazberdi Babanyýazow - Jemala Ýazberdi Babanyýazow - Ýarym bolaýda Ýazberdi Babanyýazow - Rinna Rinna Ýazberdi Babanyýazow - Lýubimaýa glaza Ýazberdi Babanyýazow - Gyzjagazlar Ýazberdi Babanyýazow - Söz berýän Ýazberdi Babanyýazow - Iki gül arasynda Ýazberdi Babanyýazow - Zöhrejan Ýazberdi Babanyýazow - Gyzlara (Remix) Ýazberdi Babanyýazow - Gelmediň aýna Ýazberdi Babanyýazow - Janym jana Ýazberdi Babanyýazow - Käbäm ejem Ýazberdi Babanyýazow - Ýatdan çykarma gecen ýolumyz Ýazberdi Babanyýazow - Bägül Ýazberdi Babanyýazow - Rus gyzy Ýazberdi Babanyýazow - Dilberim Ýazberdi Babanyýazow - Ýarym Ýazberdi Babanyýazow - Rimma Rimma Ýazberdi Babanyýazow - Türkmen Gözeli Ýazberdi Babanyýazow - Näziň bilen baglap gitdiň Ýazberdi Babanyýazow - Halyçy Gözel Ýazberdi Babanyýazow - Şekerim Ýazberdi Babanyýazow - Terk etme Ýazberdi Babanyýazow - Mekdep ýyllarymda Ýazberdi Babanyýazow - Polavina Ýazberdi Babanyýazow - Sende Ýazberdi Babanyýazow - Ölerin men Ýazberdi Babanyýazow - Oý le-le-nara Ýazberdi Babanyýazow - Galkynyş Ýazberdi Babanyýazow - Aşgabadym Ýazberdi Babanyýazow - Ejemjan Ýazberdi Babanyýazow - Baldan Zyýada Ýazberdi Babanyýazow - Sagbol Arkadagym Ýazberdi Babanyýazow - Berkarar döwletiň bagtyýar döwri